Oplever du at:

Livet er gået » i stå «
At du til stadighed gentager gamle uhensigtsmæssige
tanke– og handlemønstre?

Lider du af:

Tristhed, angst, tomhedsfølelse, ensomhed, depression,
stress, smerter, eller manglende selvværd?

Har du været ude for:

livskriser, chok, traumer

Så er Integrativ kropspsykoterapi
måske noget for dig