De fleste mennesker, som henvender sig i terapi, er
mennesker som har været ude for:

I terapien starter vi med en grundig snak om dine behov og
mål for terapien. Vi tager udgangspunkt i Her og Nu, men
gennemgår også din livshistorie (dit primære scenarie), da vi herigennem kan få mange oplysninger omkring mønstre og trossætninger, der ligger til grund for dine nuværende
problemstillinger.

Jeg bruger min kropsligt-psykologiske viden til at klarlægge hvilke problemstillinger
der er og derudfra at kunne vække dine iboende ressourcer og opbygge disse.

Helt konkret betyder det at udgangspunktet for det videre forløb er: At opbygge en
evne i dig til at kunne sanse, rumme og tolerere mere energi, liv og følelser i kroppen.
Vi arbejder her med grænser, at få jord- forbindelse, at være nærværende, i kontakt.

Når der således er opnået en kontakt med din kerne, som vi kalder ” Jeg er ” følelsen, kan vi arbejde dybere med de grundlæggende temaer, trossætninger og samspilsmønstre fra din barndom og sammenhængen ml. disse og dit nuværende liv.

Vi identificerer os ofte med disse og mister dermed os selv. Spørgsmål som f.eks.:

Ved at undersøge dine reaktioner og energiniveau når vi omhandler problematiske temaer, arbejder vi på at du opnår en større kropssansning – hvilket er en forudsætning for vedvarende at kunne ændre gamle adfærdsmønstre.

Jeg er som terapeut tilstede for at guide dig på denne rejse til dit indre. At hjælpe dig med at lægge mærke til disse kropslige tegn, fastholde dig når du vil vige uden om for ikke at mærke følelserne, at du får mulighed for at navngive dem og udtrykke dem kropsligt såvel som verbalt.

Jeg er dit vidne og spejl og vil empatisk støtte dig i at gennemleve og forstå sammenhængen mellem disse tidlige grundlagte samspilsmønstre og forsvarsmekanismer, som på et tidspunkt var nødvendige og beskyttende, men i din nuværende situation kan virke hæmmende og uhensigtsmæssige.

Du vil opnå at kunne mærke forskellen mellem dine egne indre impulser, dit JEG og de psykologiske forstyrrelser - opleve at kunne høre din ”INDRE STEMME.

Med på din vej får du forskellige håndgribelige værktøjer i form af kropsøvelser, åndedrætsøvelser, meditationer, afspænding, dagbog, m.m som du kan bruge i din hverdag, så du selv i høj grad vil være i stand til at hjælpe dig op, når du falder i.

Kunsten er nemlig ikke at undgå kriser og problematiske situationer, men måden at tackle dem på!