Integrativ Kropspsykoterapi Kraniosakral terapi massage

IBP metoder

IBP er en effektiv og tillige blid og respektfuld psyko-terapiform. Den betragter menneskets udvikling, samvær og relationer med andre ud fra en opfattelse af mennesket som en del af et større hele..

Vi bruger samtale, krops- og åndedrætsarbejde for igen at kunne opleve en helhed mellem de kunstigt adskilte dimensioner af vores væren: Krop, følelser, tanker og sjæl. Målet er at INTEGRERE de resultater der opnås i terapien, således at de også bliver vedvarende, og for at opnå en bedre kontakt til ens ”SELV”.

I terapien lærer man at udtrykke sine følelser med ord, stemme og krop. Derved begynder en dybtgående vækstproces indefra. Vi arbejder med jordforbindelse, grænser, nærvær, nærhed og distance, det primære scenarie (barndomsprægning), karakterstilen (forsvarsmekanismer) og agentoptræden (at leve gennem sin rolle). Klik evt. på ”personlighedmodel” for at se forklaringen af begreberne. Derved øges vores kropsbevidsthed og evnen til at kunne opleve nøgleerfaringen ” JEG ER”. ”Selvfølelsen”, følelsen af JEG ER, er en personlig erfaring af velbefindende, livskraft, følelse af at være levende, meningsfuldhed, at have identitet og samhørighed, som er direkte mærkbar i kroppen. Terapiens vigtigste mål er at blive i stand til at opnå kontakt med denne væsenskerne.Derfra kan vi opbygge vores evne til at leve ud fra en centreret tilstand og handle autonomt og autentisk, så vi kan relatere til andre mennesker på en balanceret måde. Har vi én gang opnået forbindelse til denne følelse, kan vi nu blive os bevidste om HVORNÅR og HVORFOR vi i dagligdagen mister denne forbindelse (i IBP sprog: at FRAGMENTERE (gå i stykker, krakelere). Via specielle teknikker som du lærer gennem IBP: kropsarbejde, opøvelse af kropsfornemmelse, åndedrætsteknikker og teknikker til at opløse blokeret energi, kan forbindelsen ofte overraskende let genoprettes.

IBPs mål er at få livsenergien til at flyde. Denne strøm bevarer sundhed og velbefindende, mens en blokeret energi fører til indskrænket vitalitet - og før eller senere til sygdom. Hvis vi kan mærke og forstå oprindelsen til en blokering, vil vi opleve en tiltagende frihed fra vores oprindelige scenarie og de dertil knyttede trossætninger og beskyttelses/ forsvars mønstre - forsvarsmønstre som oprindeligt er opstået som beskyttelse- respekteres og bliver først berørt, når vi har opnået en forbindelse til vores SELV.

I modsætning til mange andre (krops) psykoterapiformer, hvis hovedinteresse ligger i at udleve og frigøre energi (gennem ”katarsis”), fokuserer IBP på evnen til at opbygge, bevare og rumme ( at ”containe”) mere livfuldhed og energi. IBP er således grundlæggende ressourceorienteret og mindre fokuseret på det patologiske (sygdomsbilledet).